Musikk i det fri

Kåre Jonsborg´s tapestry: “Musikk i det fri” (Music in nature). Year: 1960. Woven by Else Halling/Synnøve Thorne/Maria Koppen. Rikstrygdeverket in Oslo Photo: Kåre Jonsborg´s photo archive
Kåre Jonsborg´s tapestry cartoon at Ringerike hospital: “Musikk i det fri” (Music in nature). Year: 1960. Photo: Atle Jonsborg Pedersen